" /> " />

Tuyển Thợ điện, nước, lạnh, hàn làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hà Nội và Đà Nẵng.

Tuyển Thợ điện, nước, lạnh, hàn làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hà Nội và Đà Nẵng.

Tuyển Thợ điện, nước, lạnh, hàn làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hà Nội và Đà Nẵng.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi đó là ưu tiên của chúng tôi!

  • Hotline
  • 0983 939 474 - 0983 168 494
  • Email
  • info@vankhanhco.com

Ý kiến khách hàng