Lễ ký kết Hợp tác “Đào tạo kép” giữa Trường CĐ Kinh Tế - Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp.

Lễ ký kết Hợp tác “Đào tạo kép” giữa Trường CĐ Kinh Tế - Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp.

Lễ ký kết Hợp tác “Đào tạo kép” giữa Trường CĐ Kinh Tế - Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi đó là ưu tiên của chúng tôi!

  • Hotline
  • 0983 939 474 - 0983 168 494
  • Email
  • info@vankhanhco.com

Ý kiến khách hàng