Hệ thống Phòng Cháy – Chữa Cháy

 

  • Hệ thống báo cháy
  • Hệ thống Spinkler
  • Hệ thống vòi chữa cháy
  • FM 200
  • Hệ thống chống sét