Hệ thống Điều Hoà Không Khí


a. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

  • Hệ thống VRV (VRF )
  • Hệ thống Chiller

b. Hệ thống nhiệt

  • Các hệ thống đun nóng
  • Chuyển đổi nhiệt

c. Điều khiển độ ẩm không khí