Hệ thống Điện


a. Hệ thống điện động lực

  • Trung thế (22kV)
  • Hạ thế (380V)
  • Máy phát điện

b. Hệ thống điện nhẹ

  • Hệ thống phát thanh công cộng/nhạc nền
  • Hệ thống thông tin nội bộ
  • Hệ thống camera quan sát
  • Hệ thống Tivi
  • Hệ thống mạng máy tính
  • Hệ thống tổng đài điện thoại
  • Hệ thống quản lý kỹ thuật tòa nhà

- Hệ thống cửa tự động
- Hệ thống an ninh: báo chống đột nhập, VCR kỹ thuật số CCTV, camera IP