Hệ thống Cấp Thoát Nước

 

  • Lắp đặt hệ thống cấp nước
  • Hệ thống nước thải
  • Thiết bị xử lý nước
  • Thiết bị xử lý nước thải
  • Trạm bơm nước
  • Hệ thống thiết bị cho phòng vệ sinh