Thư mời dự Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty

  • Để đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động. Công ty Vân Khánh tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập tại Khu du lịch Văn Thánh vào lúc 17:00, thứ 7, ngày 30/3/2013.
  • Rất mong được đón tiếp Quý Khách và Toàn thể nhân viên Công  ty Vân Khánh.