Văn phòng Công ty Sơn AkzoNobel, tầng 5 tòa nhà Kumho Asiana Plaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1, HCM

  • Tên Công trình: Văn phòng Công ty Sơn AkzoNobel 
  • Tên Khách hàng: Công ty TNHH AKZONOBEL Vietnam
  • Công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng, điện thoại, ổ cắm điện.