Nhà máy VSL – Khu Công nghiệp Amata Đồng Nai

  • Tên công trình: Nhà máy VSL – Khu Công nghiệp Amata Đồng Nai
  • Tên khách hàng: Tradeco
  • Công việc:  Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nước, hệ thống cứu hỏa.