Elite Gym Hà Nội tại Tầng 04 , Tòa nhà Indochine Plaza Hà Nội

  • Tên công trình: Elite Gym Hà Nội tại Tầng 4, Tòa nhà Indochine Plaza Hà Nội
  • Tên khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Tiên Phong
  • Công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M & E