Văn phòng Nike – Khu Công nghiệp Long Bình – Biên Hòa – Đồng Nai

  • Tên công trình: Văn phòng Nike – Khu Công nghiệp Long Bình – Biên Hòa – Đồng Nai
  • Tên khách hàng: Công ty TNHH Eunmin S&D Vietnam 
  • Công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E