Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TM-XD Vân Khánh

 • Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 11/4/2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Gò Vấp, về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ  (2012 – 2015).
 • Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Gò Vấp và được sự nhất trí của Ban Giám đốc Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty Vân Khánh tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ (2012 – 2015) nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các hoạt động công đoàn tại Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua và bầu ra Ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ (2012 – 2015).
 • Hướng dẫn 187/HD-TLĐ ngày 16/2/2011 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 • BCH đề xuất và tạo điều kiện để giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
 • BGĐ Công ty bảo đảm cho người lao động giao kết hợp đồng lao động.
 • Công đoàn đại diện cho người lao động thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, vận động người lao động thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện theo đúng Luật Lao động, chăm lo cải thiện các điều kiện làm việc , không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ nghiêm trọng, có các biên pháp ngăn ngừa và hạn chế bệnh nghề nghiệp, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động.
 • BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm theo dõi diễn biến tình hình tâm tư nguyện vọng của người lao động nhằm kịp thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, tạo mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn giữa  người lao động với công ty.
 • Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm các đồng chí sau:
 • Đồng chí Hoàng Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn
 • Đồng chí Lê Viết Tiến – Phó Chủ tịch Công đoàn
 • Đồng chí Ngô Thị Thiện Hiếu – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
 • Đồng chí Trần Thị Hoàng Oanh – Thư ký Công đoàn
 • Đồng chí Đặng Thị Sen – Thủ quỹ Công đoàn