Văn phòng Nippon Steel, tầng 11, tòa nhà Bitexco

  • Tên khách hàng: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Sắc Màu
  • Tên công trình: Văn phòng Nippon Steel.
  • Công việc: M&E